메뉴 건너뛰기


Тус тогтолцоо нь авто зам эсвэл төрийн харьяа машины зогсоолыг тэр орчимын
оршин суугчдад хамгийн 1-рт машинаа тавих эрхийг олгох тогтолцоо юм. Оршин
суугчдын давуу эрхтэй газрыг төрөөс удирдах ба оршин суугчид тодорхой
хэмжээний төлбөр төлнө.


Тавигдах шаардлага
· Тухайн нутаг дэвсгэрт бүртгэлтэй машинтай оршин суугч
· Тухайн нутаг дэвсгэрт оршин суудаг бөгөөд ажлынхаа машинаар ажилдаа ирж очдог иргэн
· Тухайн нутаг дэвсгэрт ажилладаг ба машинаа байрлуулахыг хүссэн иргэн
Шалгаруулах
① Гэр болон хүсэлт гаргасан машины зогсоолын хоорондох зай
② Өрхөд хамрагдах зогсоолын тоо
③ Машины ногдол
④ Оршин суусан хугацаа
⑤ Тусгай нэмэгдэл
·

Дээрхи 5 төрлийн шалгуур бүрээс хамгийн өндөр оноо авсан иргэн эхний ээлжинд хамрагдана.
· Гэхдээ тухайн шалгуур хэмжүүр тухайн орон нутаг бүр харилцан адилгүй
байдаг учир харьяа дүүргээсээ лавлах шаардлагатай.

Дугаар Гарчиг Нэр Date Уншсан
21 МОНГОЛ ЖОЛООНЫ ҮНЭМЛЭХЭЭ ХЭРХЭН СОЛОНГОС ҮНЭМЛЭХЭЭР СОЛИХ ВЭ? file МИX 2016.01.21 33383
20 Гадаад жолооны үнэмлэхийг солих file МИX 2014.04.25 18102
19 Moтоцикл (Жолооны үнэмлэх авах) file МИX 2014.04.25 17152
18 Солонгосын замын хөдөлгөөний дүрэмд орсон зарим өөрчлөлт 2017.2.1 ээс. file МИX 2017.02.06 14955
17 9-н сарын 1-ээс Солонгост бас замын хөдөлгөөний дүрэмд өөрчлөлт орж чангарсан байна. МИX 2015.09.03 14234
16 8 дугаар сарын Жолооны шалгалт болон Зам тээврийн аюулгүйн сургалт МИX 2016.08.10 12698
15 Солонгосын_жолооны_шалгалтын_тест file МИX 2016.10.28 12419
14 Автомашин худалдан авах file МИX 2014.04.25 12169
13 БНСУ-ын жолооны үнэмлэхээр солиход шаардлагатай бичиг баримтууд file МИX 2017.12.08 11775
12 9-р сарын жолооны шалгалтанд бэлтгэх болон зам тээврийн аюулгүй байдлын сургалт. МИX 2016.09.02 10056
11 Автомашин үзлэг file МИX 2014.04.25 8342
10 Түрээсийн машин file МИX 2014.04.25 7777
9 Зам тээврийн осолд оногдуулах шийтгэлийн оноо file МИX 2014.04.25 7535
» Оршин суугчдын машин зогсоол ашиглах давуу эрх [1] МИX 2014.04.25 7022
7 Машин устгах file МИX 2014.04.25 4582
6 Aвтомашины даатгал file МИX 2014.04.25 4541
5 Шинээр жолооны үнэмлэх авах file МИX 2014.04.25 4196
4 Аюулгүй жолоодлого( Замын хөдөлгөөний зөрчилд оногдуулах шийтгэл) file МИX 2014.04.25 3877
3 Гадаад иргэн эд хогшилтой хамт импортоор орж ирсэн машин file МИX 2014.04.25 3857
2 Сөүлд жолоо барих МИX 2014.04.25 3568