메뉴 건너뛰기


Тус тогтолцоо нь авто зам эсвэл төрийн харьяа машины зогсоолыг тэр орчимын
оршин суугчдад хамгийн 1-рт машинаа тавих эрхийг олгох тогтолцоо юм. Оршин
суугчдын давуу эрхтэй газрыг төрөөс удирдах ба оршин суугчид тодорхой
хэмжээний төлбөр төлнө.


Тавигдах шаардлага
· Тухайн нутаг дэвсгэрт бүртгэлтэй машинтай оршин суугч
· Тухайн нутаг дэвсгэрт оршин суудаг бөгөөд ажлынхаа машинаар ажилдаа ирж очдог иргэн
· Тухайн нутаг дэвсгэрт ажилладаг ба машинаа байрлуулахыг хүссэн иргэн
Шалгаруулах
① Гэр болон хүсэлт гаргасан машины зогсоолын хоорондох зай
② Өрхөд хамрагдах зогсоолын тоо
③ Машины ногдол
④ Оршин суусан хугацаа
⑤ Тусгай нэмэгдэл
·

Дээрхи 5 төрлийн шалгуур бүрээс хамгийн өндөр оноо авсан иргэн эхний ээлжинд хамрагдана.
· Гэхдээ тухайн шалгуур хэмжүүр тухайн орон нутаг бүр харилцан адилгүй
байдаг учир харьяа дүүргээсээ лавлах шаардлагатай.

Дугаар Гарчиг Нэр Date Уншсан
21 2018он 8 сарын 1-нээс Жолооны үнэмлэх авхад өөрчлөлт орлоо file МИХ 2018.07.09 446
20 БНСУ-ын жолооны үнэмлэхээр солиход шаардлагатай бичиг баримтууд file МИX 2017.12.08 9193
19 Солонгосын замын хөдөлгөөний дүрэмд орсон зарим өөрчлөлт 2017.2.1 ээс. file МИX 2017.02.06 11863
18 Солонгосын_жолооны_шалгалтын_тест file МИX 2016.10.28 9714
17 9-р сарын жолооны шалгалтанд бэлтгэх болон зам тээврийн аюулгүй байдлын сургалт. МИX 2016.09.02 8277
16 8 дугаар сарын Жолооны шалгалт болон Зам тээврийн аюулгүйн сургалт МИX 2016.08.10 9556
15 МОНГОЛ ЖОЛООНЫ ҮНЭМЛЭХЭЭ ХЭРХЭН СОЛОНГОС ҮНЭМЛЭХЭЭР СОЛИХ ВЭ? file МИX 2016.01.21 26247
14 9-н сарын 1-ээс Солонгост бас замын хөдөлгөөний дүрэмд өөрчлөлт орж чангарсан байна. МИX 2015.09.03 10767
13 Moтоцикл (Жолооны үнэмлэх авах) file МИX 2014.04.25 14336
12 Түрээсийн машин file МИX 2014.04.25 6682
» Оршин суугчдын машин зогсоол ашиглах давуу эрх [1] МИX 2014.04.25 7001
10 Машин устгах file МИX 2014.04.25 4570
9 Автомашин үзлэг file МИX 2014.04.25 7016
8 Aвтомашины даатгал file МИX 2014.04.25 4362
7 Гадаад иргэн эд хогшилтой хамт импортоор орж ирсэн машин file МИX 2014.04.25 3811
6 Автомашин худалдан авах file МИX 2014.04.25 10488
5 Зам тээврийн осолд оногдуулах шийтгэлийн оноо file МИX 2014.04.25 6361
4 Аюулгүй жолоодлого( Замын хөдөлгөөний зөрчилд оногдуулах шийтгэл) file МИX 2014.04.25 3843
3 Шинээр жолооны үнэмлэх авах file МИX 2014.04.25 4179
2 Гадаад жолооны үнэмлэхийг солих file МИX 2014.04.25 15014