메뉴 건너뛰기


Тус тогтолцоо нь авто зам эсвэл төрийн харьяа машины зогсоолыг тэр орчимын
оршин суугчдад хамгийн 1-рт машинаа тавих эрхийг олгох тогтолцоо юм. Оршин
суугчдын давуу эрхтэй газрыг төрөөс удирдах ба оршин суугчид тодорхой
хэмжээний төлбөр төлнө.


Тавигдах шаардлага
· Тухайн нутаг дэвсгэрт бүртгэлтэй машинтай оршин суугч
· Тухайн нутаг дэвсгэрт оршин суудаг бөгөөд ажлынхаа машинаар ажилдаа ирж очдог иргэн
· Тухайн нутаг дэвсгэрт ажилладаг ба машинаа байрлуулахыг хүссэн иргэн
Шалгаруулах
① Гэр болон хүсэлт гаргасан машины зогсоолын хоорондох зай
② Өрхөд хамрагдах зогсоолын тоо
③ Машины ногдол
④ Оршин суусан хугацаа
⑤ Тусгай нэмэгдэл
·

Дээрхи 5 төрлийн шалгуур бүрээс хамгийн өндөр оноо авсан иргэн эхний ээлжинд хамрагдана.
· Гэхдээ тухайн шалгуур хэмжүүр тухайн орон нутаг бүр харилцан адилгүй
байдаг учир харьяа дүүргээсээ лавлах шаардлагатай.

Дугаар Гарчиг Нэр Date Уншсан
21 2018он 8 сарын 1-нээс Жолооны үнэмлэх авхад өөрчлөлт орлоо file МИХ 2018.07.09 690
20 БНСУ-ын жолооны үнэмлэхээр солиход шаардлагатай бичиг баримтууд file МИX 2017.12.08 19461
19 Солонгосын замын хөдөлгөөний дүрэмд орсон зарим өөрчлөлт 2017.2.1 ээс. file МИX 2017.02.06 20687
18 Солонгосын_жолооны_шалгалтын_тест file МИX 2016.10.28 18258
17 9-р сарын жолооны шалгалтанд бэлтгэх болон зам тээврийн аюулгүй байдлын сургалт. МИX 2016.09.02 12732
16 8 дугаар сарын Жолооны шалгалт болон Зам тээврийн аюулгүйн сургалт МИX 2016.08.10 18346
15 МОНГОЛ ЖОЛООНЫ ҮНЭМЛЭХЭЭ ХЭРХЭН СОЛОНГОС ҮНЭМЛЭХЭЭР СОЛИХ ВЭ? file МИX 2016.01.21 51492
14 9-н сарын 1-ээс Солонгост бас замын хөдөлгөөний дүрэмд өөрчлөлт орж чангарсан байна. МИX 2015.09.03 20764
13 Moтоцикл (Жолооны үнэмлэх авах) file МИX 2014.04.25 22954
12 Түрээсийн машин file МИX 2014.04.25 11274
» Оршин суугчдын машин зогсоол ашиглах давуу эрх [1] МИX 2014.04.25 7042
10 Машин устгах file МИX 2014.04.25 4597
9 Автомашин үзлэг file МИX 2014.04.25 12126
8 Aвтомашины даатгал file МИX 2014.04.25 4662
7 Гадаад иргэн эд хогшилтой хамт импортоор орж ирсэн машин file МИX 2014.04.25 3870
6 Автомашин худалдан авах file МИX 2014.04.25 13858
5 Зам тээврийн осолд оногдуулах шийтгэлийн оноо file МИX 2014.04.25 10984
4 Аюулгүй жолоодлого( Замын хөдөлгөөний зөрчилд оногдуулах шийтгэл) file МИX 2014.04.25 3901
3 Шинээр жолооны үнэмлэх авах file МИX 2014.04.25 4227
2 Гадаад жолооны үнэмлэхийг солих file МИX 2014.04.25 24408