메뉴 건너뛰기


Тус тогтолцоо нь авто зам эсвэл төрийн харьяа машины зогсоолыг тэр орчимын
оршин суугчдад хамгийн 1-рт машинаа тавих эрхийг олгох тогтолцоо юм. Оршин
суугчдын давуу эрхтэй газрыг төрөөс удирдах ба оршин суугчид тодорхой
хэмжээний төлбөр төлнө.


Тавигдах шаардлага
· Тухайн нутаг дэвсгэрт бүртгэлтэй машинтай оршин суугч
· Тухайн нутаг дэвсгэрт оршин суудаг бөгөөд ажлынхаа машинаар ажилдаа ирж очдог иргэн
· Тухайн нутаг дэвсгэрт ажилладаг ба машинаа байрлуулахыг хүссэн иргэн
Шалгаруулах
① Гэр болон хүсэлт гаргасан машины зогсоолын хоорондох зай
② Өрхөд хамрагдах зогсоолын тоо
③ Машины ногдол
④ Оршин суусан хугацаа
⑤ Тусгай нэмэгдэл
·

Дээрхи 5 төрлийн шалгуур бүрээс хамгийн өндөр оноо авсан иргэн эхний ээлжинд хамрагдана.
· Гэхдээ тухайн шалгуур хэмжүүр тухайн орон нутаг бүр харилцан адилгүй
байдаг учир харьяа дүүргээсээ лавлах шаардлагатай.

Дугаар Гарчиг Нэр Date Уншсан
21 2018он 8 сарын 1-нээс Жолооны үнэмлэх авхад өөрчлөлт орлоо file МИХ 2018.07.09 870
20 БНСУ-ын жолооны үнэмлэхээр солиход шаардлагатай бичиг баримтууд [1] file МИX 2017.12.08 21812
19 Солонгосын замын хөдөлгөөний дүрэмд орсон зарим өөрчлөлт 2017.2.1 ээс. file МИX 2017.02.06 21778
18 Солонгосын_жолооны_шалгалтын_тест [2] file МИX 2016.10.28 19607
17 9-р сарын жолооны шалгалтанд бэлтгэх болон зам тээврийн аюулгүй байдлын сургалт. МИX 2016.09.02 12908
16 8 дугаар сарын Жолооны шалгалт болон Зам тээврийн аюулгүйн сургалт МИX 2016.08.10 19423
15 МОНГОЛ ЖОЛООНЫ ҮНЭМЛЭХЭЭ ХЭРХЭН СОЛОНГОС ҮНЭМЛЭХЭЭР СОЛИХ ВЭ? file МИX 2016.01.21 55323
14 9-н сарын 1-ээс Солонгост бас замын хөдөлгөөний дүрэмд өөрчлөлт орж чангарсан байна. МИX 2015.09.03 21727
13 Moтоцикл (Жолооны үнэмлэх авах) file МИX 2014.04.25 23947
12 Түрээсийн машин file МИX 2014.04.25 12235
» Оршин суугчдын машин зогсоол ашиглах давуу эрх [1] МИX 2014.04.25 7109
10 Машин устгах file МИX 2014.04.25 4651
9 Автомашин үзлэг [1] file МИX 2014.04.25 13129
8 Aвтомашины даатгал file МИX 2014.04.25 4755
7 Гадаад иргэн эд хогшилтой хамт импортоор орж ирсэн машин file МИX 2014.04.25 3929
6 Автомашин худалдан авах file МИX 2014.04.25 13963
5 Зам тээврийн осолд оногдуулах шийтгэлийн оноо file МИX 2014.04.25 11968
4 Аюулгүй жолоодлого( Замын хөдөлгөөний зөрчилд оногдуулах шийтгэл) file МИX 2014.04.25 3978
3 Шинээр жолооны үнэмлэх авах file МИX 2014.04.25 4282
2 Гадаад жолооны үнэмлэхийг солих file МИX 2014.04.25 25308