메뉴 건너뛰기


Тус тогтолцоо нь авто зам эсвэл төрийн харьяа машины зогсоолыг тэр орчимын
оршин суугчдад хамгийн 1-рт машинаа тавих эрхийг олгох тогтолцоо юм. Оршин
суугчдын давуу эрхтэй газрыг төрөөс удирдах ба оршин суугчид тодорхой
хэмжээний төлбөр төлнө.


Тавигдах шаардлага
· Тухайн нутаг дэвсгэрт бүртгэлтэй машинтай оршин суугч
· Тухайн нутаг дэвсгэрт оршин суудаг бөгөөд ажлынхаа машинаар ажилдаа ирж очдог иргэн
· Тухайн нутаг дэвсгэрт ажилладаг ба машинаа байрлуулахыг хүссэн иргэн
Шалгаруулах
① Гэр болон хүсэлт гаргасан машины зогсоолын хоорондох зай
② Өрхөд хамрагдах зогсоолын тоо
③ Машины ногдол
④ Оршин суусан хугацаа
⑤ Тусгай нэмэгдэл
·

Дээрхи 5 төрлийн шалгуур бүрээс хамгийн өндөр оноо авсан иргэн эхний ээлжинд хамрагдана.
· Гэхдээ тухайн шалгуур хэмжүүр тухайн орон нутаг бүр харилцан адилгүй
байдаг учир харьяа дүүргээсээ лавлах шаардлагатай.

Дугаар Гарчиг Нэр Date Уншсан
21 2018он 8 сарын 1-нээс Жолооны үнэмлэх авхад өөрчлөлт орлоо file МИХ 2018.07.09 775
20 БНСУ-ын жолооны үнэмлэхээр солиход шаардлагатай бичиг баримтууд [1] file МИX 2017.12.08 21300
19 Солонгосын замын хөдөлгөөний дүрэмд орсон зарим өөрчлөлт 2017.2.1 ээс. file МИX 2017.02.06 21542
18 Солонгосын_жолооны_шалгалтын_тест [1] file МИX 2016.10.28 19224
17 9-р сарын жолооны шалгалтанд бэлтгэх болон зам тээврийн аюулгүй байдлын сургалт. МИX 2016.09.02 12807
16 8 дугаар сарын Жолооны шалгалт болон Зам тээврийн аюулгүйн сургалт МИX 2016.08.10 19172
15 МОНГОЛ ЖОЛООНЫ ҮНЭМЛЭХЭЭ ХЭРХЭН СОЛОНГОС ҮНЭМЛЭХЭЭР СОЛИХ ВЭ? file МИX 2016.01.21 54697
14 9-н сарын 1-ээс Солонгост бас замын хөдөлгөөний дүрэмд өөрчлөлт орж чангарсан байна. МИX 2015.09.03 21564
13 Moтоцикл (Жолооны үнэмлэх авах) file МИX 2014.04.25 23765
12 Түрээсийн машин file МИX 2014.04.25 12055
» Оршин суугчдын машин зогсоол ашиглах давуу эрх [1] МИX 2014.04.25 7069
10 Машин устгах file МИX 2014.04.25 4613
9 Автомашин үзлэг [1] file МИX 2014.04.25 12948
8 Aвтомашины даатгал file МИX 2014.04.25 4703
7 Гадаад иргэн эд хогшилтой хамт импортоор орж ирсэн машин file МИX 2014.04.25 3893
6 Автомашин худалдан авах file МИX 2014.04.25 13912
5 Зам тээврийн осолд оногдуулах шийтгэлийн оноо file МИX 2014.04.25 11787
4 Аюулгүй жолоодлого( Замын хөдөлгөөний зөрчилд оногдуулах шийтгэл) file МИX 2014.04.25 3933
3 Шинээр жолооны үнэмлэх авах file МИX 2014.04.25 4245
2 Гадаад жолооны үнэмлэхийг солих file МИX 2014.04.25 25120