메뉴 건너뛰기


Жолооны үнэмлэх авсны дараа жолооч зам тээврийн дүрэм сайн сахиж аюулгүй жолоодлогын дүрмийн дагах хэрэгтэй. Зөрчил бүрийн торгуулийг дараах хүснэгтэд үзүүлэв. Нарийн мэдээллийг Жолооны Үнэмлэхний Агентлагийн цахим хуудас (www.dla.go.kr)-наас авч болно. Солонгосын зам тээврийн хууль дүрэм, торгууль нь бусад орныхтой ижилхэн тал ихтэй ч ялгаатай тал бий тул урьдчилан анхаарна уу. Ялангуяа жолооны үнэмлэх цуцлах, түдгэлзүүлэх хүртэл үргэлжлэх тал бий.


Замын хөдөлгөөний зөрчилд оногдуулах шийтгэл
1. Жолооны үнэмлэхний хүчинтэй хугацаа дууссанаас хойш 1 жилээс дээш
хугацаа өнгөрсөн тохиолдолд  110 оноо
2. Согтуугаар жолоо барих ( Согтуурлын түвшин 0.05% түүнээс дээш, 0.1% бага) 100 оноо
3. Цагдаагийн албан хаагчид халдах 90 оноо
4. Машинаа зогсоолд хууль бус байрлуулах (цагдаагийн албан хаагчийн хөдөлгөөн зохицуулсан шаардлагыг 3-аас дээш удаа биелүүлэхээс татгалзах) 40 оноо
5. Аюулгүй жолоодлогын дүрэм зөрчих (цагдаагийн албан хаагчийн 3 –с дээш удаагийн аюулгүйн хөдөлгөөний шаардлагыг эс дагах, бусдад аюултайгаар хөдөлгөөнд оролцох, хурд хэтрүүлэх г. м) 40 оноо
6. Тайван бус байдалтай автомашин жолоодох 40 оноо
7. Зарлан дуудах, торгууль төлөх хугацаа дуусах өдрөөс эхлэн 60-с өдөр хэтрүүлэх болон дуудсан хугацаанд шүүхэд очихгүй байх 40 оноо
8. Нэвтрэн өнгөрөх зөрчил (тусгаарлагч зураасыг давах) 30 оноо
9. Хурдны хязгаар зөрчих (40kм/цаг хязгаараас хэтрэх) 30 оноо
10. Төмөр зам гатлах зөрчил 30 оноо
11. Хурдны замын хажуугаар жолоодох 30 оноо
12. Автобусны/олон хүн тээвэрлэх шугам/-аар давхих 30 оноо
13. Жолооны үнэмлэх биедээ авч яваагүй30 оноо
14. Гэрлэн дохио, тэмдгийн зөрчил 15 оноо
15. Хурд хэтрүүлэх(20kм/цаг, 40kм/цаг хязгаар дотор) 15 оноо
16. Хориглосон газраар зорчих 15 оноо
17. Жолоо барих үедээ гар утас хэрэглэх зөрчил 15 оноо
18. Бүрэн бус тээврийн хэрэгслээр зорчсон зөрчил 15 оноо
19. Сургуулийн автобусны жолоочийн үүрэгт гаргасан зөрчил 15 оноо
20. Нэвтрэх хэсгийн зөрчил (явган хүний зам болон гэрлэн дохиотой холбоотой зөрчил) 10 оноо
21. Эгнээ солих зөрчил (эгнээ сольж болохгүй бүсэд эгнээ солих) 10 оноо
22. Зөвхөн автобус зорчих эгнээгээр зорчих 10 оноо
23. Зай барихгүй байх (эгнээ солих зөрчлийг оруулан) 10 оноо
24. Зорчихгүй бүсийн зөрчил  10 оноо

24. Зорчихгүй бүсийн зөрчил 10 оноо
25. Явган зорчигчийн зорчих хэсэгт гаргасан зөрчил (Зогсох шугам хэтрүүлэх зөрчлийн хамт) 10 оноо
26. Зорчигчийн аюулгүй байдалтай холбоотой зөрчил (Автомашинд суух буух) 10 оноо
27. Аюулгүй жолоодлогын зөрчил 10 оноо
28. Зам дээр маргаан үүсгэх, тээврийн хэрэгслүүдэд саад болох 10 оноо
29. Сургуулийн автобус тусгай хамгааллын зөрчил 10 онооДугаар Гарчиг Нэр Date Уншсан
21 2018он 8 сарын 1-нээс Жолооны үнэмлэх авхад өөрчлөлт орлоо file МИХ 2018.07.09 544
20 БНСУ-ын жолооны үнэмлэхээр солиход шаардлагатай бичиг баримтууд file МИX 2017.12.08 11773
19 Солонгосын замын хөдөлгөөний дүрэмд орсон зарим өөрчлөлт 2017.2.1 ээс. file МИX 2017.02.06 14955
18 Солонгосын_жолооны_шалгалтын_тест file МИX 2016.10.28 12417
17 9-р сарын жолооны шалгалтанд бэлтгэх болон зам тээврийн аюулгүй байдлын сургалт. МИX 2016.09.02 10056
16 8 дугаар сарын Жолооны шалгалт болон Зам тээврийн аюулгүйн сургалт МИX 2016.08.10 12698
15 МОНГОЛ ЖОЛООНЫ ҮНЭМЛЭХЭЭ ХЭРХЭН СОЛОНГОС ҮНЭМЛЭХЭЭР СОЛИХ ВЭ? file МИX 2016.01.21 33381
14 9-н сарын 1-ээс Солонгост бас замын хөдөлгөөний дүрэмд өөрчлөлт орж чангарсан байна. МИX 2015.09.03 14234
13 Moтоцикл (Жолооны үнэмлэх авах) file МИX 2014.04.25 17152
12 Түрээсийн машин file МИX 2014.04.25 7777
11 Оршин суугчдын машин зогсоол ашиглах давуу эрх [1] МИX 2014.04.25 7022
10 Машин устгах file МИX 2014.04.25 4582
9 Автомашин үзлэг file МИX 2014.04.25 8342
8 Aвтомашины даатгал file МИX 2014.04.25 4541
7 Гадаад иргэн эд хогшилтой хамт импортоор орж ирсэн машин file МИX 2014.04.25 3857
6 Автомашин худалдан авах file МИX 2014.04.25 12169
5 Зам тээврийн осолд оногдуулах шийтгэлийн оноо file МИX 2014.04.25 7535
» Аюулгүй жолоодлого( Замын хөдөлгөөний зөрчилд оногдуулах шийтгэл) file МИX 2014.04.25 3877
3 Шинээр жолооны үнэмлэх авах file МИX 2014.04.25 4196
2 Гадаад жолооны үнэмлэхийг солих file МИX 2014.04.25 18100