메뉴 건너뛰기


Автомашин үзлэг

2014.04.25 16:51

МИX Уншсан:12948

Автомашиын зохицуулалтын хуулийн  дагуу машинаа тогтмол оношлуулах
шаардлагатай байдаг. Бизнесийн бус зорилготой машины хувьд бүртгүүлснээс
эхлэн дөрөвдэх жилээс хоёр жилд нэг удаа оношлогдох ёстой.


test.JPG
Хүчинтэй хугацаа дуусахаас 31 хоногийн өмнө оношлогоо хийх хэрэгтэй. Хүчинтэй
хугацаа дууссанаас хойш 30 хоногийн дотор торгууль тооцогдож эхэлдэг.
Хүчинтэй хугацаа дууссанаас 30 өдрийн дотор 20,000 вон ба энэ өдрөөс эхлэн
гурван өдөр тутамд 10,000 вон нэмэгдэнэ. Торгуулын дээд хэмжээ нь 300,000 воноос
хэтрэхгүй. Гарцаагүй шалтгааны улмаас тухайн хугацаанд нь оношлогоонд
оруулж амжихгүй тохиолдолд үзлэгийн хугацааг сунгах хүсэлт гаргаж болно. Зам
Тээврийн Удирдах газраас эсвэл тэдний зөвшөөрсөн хувийн засварын газраас
тогтмол оношлогоо хийлгэж болно. Нэмж хэлэхэд тодорхой бүсүүдэд
бүртгэгдсэн машинууд (хуульдтодотгосон бүс нутаг) утаа ялгаруулалтыг
илрүүлэх оношлогоо хийлгэх ёстой. /500,000 дээш хүн амтай газар, агаарын
бохирдолтой тэмцэж буй газар/. Оношлогооны хугацааг хэтрүүлсэн
тохиолдолд дээрхитэй адил торгууль төлнө.

Дугаар Гарчиг Нэр Date Уншсан
21 2018он 8 сарын 1-нээс Жолооны үнэмлэх авхад өөрчлөлт орлоо file МИХ 2018.07.09 775
20 БНСУ-ын жолооны үнэмлэхээр солиход шаардлагатай бичиг баримтууд [1] file МИX 2017.12.08 21300
19 Солонгосын замын хөдөлгөөний дүрэмд орсон зарим өөрчлөлт 2017.2.1 ээс. file МИX 2017.02.06 21542
18 Солонгосын_жолооны_шалгалтын_тест [1] file МИX 2016.10.28 19224
17 9-р сарын жолооны шалгалтанд бэлтгэх болон зам тээврийн аюулгүй байдлын сургалт. МИX 2016.09.02 12807
16 8 дугаар сарын Жолооны шалгалт болон Зам тээврийн аюулгүйн сургалт МИX 2016.08.10 19172
15 МОНГОЛ ЖОЛООНЫ ҮНЭМЛЭХЭЭ ХЭРХЭН СОЛОНГОС ҮНЭМЛЭХЭЭР СОЛИХ ВЭ? file МИX 2016.01.21 54697
14 9-н сарын 1-ээс Солонгост бас замын хөдөлгөөний дүрэмд өөрчлөлт орж чангарсан байна. МИX 2015.09.03 21564
13 Moтоцикл (Жолооны үнэмлэх авах) file МИX 2014.04.25 23765
12 Түрээсийн машин file МИX 2014.04.25 12055
11 Оршин суугчдын машин зогсоол ашиглах давуу эрх [1] МИX 2014.04.25 7069
10 Машин устгах file МИX 2014.04.25 4613
» Автомашин үзлэг [1] file МИX 2014.04.25 12948
8 Aвтомашины даатгал file МИX 2014.04.25 4703
7 Гадаад иргэн эд хогшилтой хамт импортоор орж ирсэн машин file МИX 2014.04.25 3893
6 Автомашин худалдан авах file МИX 2014.04.25 13912
5 Зам тээврийн осолд оногдуулах шийтгэлийн оноо file МИX 2014.04.25 11787
4 Аюулгүй жолоодлого( Замын хөдөлгөөний зөрчилд оногдуулах шийтгэл) file МИX 2014.04.25 3933
3 Шинээр жолооны үнэмлэх авах file МИX 2014.04.25 4245
2 Гадаад жолооны үнэмлэхийг солих file МИX 2014.04.25 25120