메뉴 건너뛰기


Машин устгах

2014.04.25 16:54

МИX Уншсан:4582

Машин эзэмшигч нь машины бүртгэлийн сертификат ба биеийн байцаалт байвал
улс даяар аль ч бүртгэлтэй машин устгах газар үйлчлүүлж болно. Төлөөлөгчөөр
дамжуулж байгаа бол (машин устгах агентлаг) мөн бүртгэгдээгүй хог хаягдлын
газар бол машин эзэмшигчийн тамганы тодорхойлолт нэмж хэрэг болно.


mashin.JPG
Шаардлагатай бичиг баримт
- Машины бүртгэлийн сертификат эх хувь
- Сүүлийн гурав хоногийн дотор авсан
машины бүртгэлийн хуулбар
- Эзэмшигчийн тамга дарагдсан эзэмших сертификат
- Гадаад иргэний үнэмлэх
Машин устгах шат дараалал
Машин устгах газарт машиныг устгахад 5-10 минут л зарцуулна. Бүртгэлтэй
машин устгах газарт машиныг устгасны дараа , машин устгасан тухай
тодорхойлолт өгнө.


※ Зөвшөөрөлгүй машин устгах газраар машин устгал хийлгэх тохиолдолд
сертификат авах боломжгүй ба асуудал үүссэн тохиолдолд,
хариуцлагыг эзэмшигч хүлээдэг учир зайлшгүй бүртгэлтэй машин устгах
газраар үйлчлүүлэхийг зөвлөж байна.
Устгах боломжгүй тохиолдолууд
· Зээлийн үлдэгдэлтэй эсвэл битүүмжлэгдсэн бол
›› Холбогдогч талууд тамганы тодорхойлолт болон хүчингүй
болгосон баримт, үйлдсэн бол устгаж болно.
›› Машины Бүртгэлийн газраас машиныг устгахаар шаардлага
явуулсан бол устгаж болно.

· Машины бүртгэлийн дугаар ба машины
дугаар өөр өөр байх тохиолдолд устгах боломжгүй.

Дугаар Гарчиг Нэр Date Уншсан
21 2018он 8 сарын 1-нээс Жолооны үнэмлэх авхад өөрчлөлт орлоо file МИХ 2018.07.09 544
20 БНСУ-ын жолооны үнэмлэхээр солиход шаардлагатай бичиг баримтууд file МИX 2017.12.08 11771
19 Солонгосын замын хөдөлгөөний дүрэмд орсон зарим өөрчлөлт 2017.2.1 ээс. file МИX 2017.02.06 14955
18 Солонгосын_жолооны_шалгалтын_тест file МИX 2016.10.28 12417
17 9-р сарын жолооны шалгалтанд бэлтгэх болон зам тээврийн аюулгүй байдлын сургалт. МИX 2016.09.02 10056
16 8 дугаар сарын Жолооны шалгалт болон Зам тээврийн аюулгүйн сургалт МИX 2016.08.10 12698
15 МОНГОЛ ЖОЛООНЫ ҮНЭМЛЭХЭЭ ХЭРХЭН СОЛОНГОС ҮНЭМЛЭХЭЭР СОЛИХ ВЭ? file МИX 2016.01.21 33381
14 9-н сарын 1-ээс Солонгост бас замын хөдөлгөөний дүрэмд өөрчлөлт орж чангарсан байна. МИX 2015.09.03 14234
13 Moтоцикл (Жолооны үнэмлэх авах) file МИX 2014.04.25 17152
12 Түрээсийн машин file МИX 2014.04.25 7777
11 Оршин суугчдын машин зогсоол ашиглах давуу эрх [1] МИX 2014.04.25 7022
» Машин устгах file МИX 2014.04.25 4582
9 Автомашин үзлэг file МИX 2014.04.25 8342
8 Aвтомашины даатгал file МИX 2014.04.25 4541
7 Гадаад иргэн эд хогшилтой хамт импортоор орж ирсэн машин file МИX 2014.04.25 3857
6 Автомашин худалдан авах file МИX 2014.04.25 12169
5 Зам тээврийн осолд оногдуулах шийтгэлийн оноо file МИX 2014.04.25 7535
4 Аюулгүй жолоодлого( Замын хөдөлгөөний зөрчилд оногдуулах шийтгэл) file МИX 2014.04.25 3877
3 Шинээр жолооны үнэмлэх авах file МИX 2014.04.25 4196
2 Гадаад жолооны үнэмлэхийг солих file МИX 2014.04.25 18100