메뉴 건너뛰기


Солонгост жилээс дээш хугацаагаар амьдрах зорилгоор ирсэн гадаадын иргэн эсвэл гэр бүлээрээ 6 сараас амьдрахаар ирсэн гадаад иргэний эд хогшилтой хамт орж ирсэн машиныг импортлон

авчирч болно.
· Гааль дээр эд хогшлын нэг хэсгээрхүлээн зөвшөөрөгдөнө.
· Жижиг болон дунд ангилалын машин боломжтой. Жижиг дунд ангилал

боломжтой боловч ачааны машин, арваас дээш хүний багтаамжтай машин
импортлохыг хориглосон байдаг. · Солонгост ирэхээс өмнө тухайн
машиныг 3 сараас дээш хугацаагаар хэрэглэсэн тохиолдолд хүлээн зөвшөөрөгдөнө.
· Бүртгүүлэхээр хүсэлт гаргагчийн нэр дээр бүртгүүлсэн байх. Машины бүртгэл
сертификат болон даатгалын бичиг баримт хураалгах
· Татвар, гаалийн татвар : 2,000cc түүнээс дээш (34.24%), 800cc – 2,000cc (26.52%), 800 cc түүнээс бага (18.8%).· Машины үзлэг болон утаа ялгаруулалтын шинжилгээтэй холбоотой мэдээллийг Солонгосын Тээврийн Удирдах газраас лавлаж болно. (www.kotsa.or.kr / Утас. 1577-0990)
· Утаа болон чимээтэй холбоотой мэдээллийг Үндэсний Орчны Судалгааны Хүрээлэнгээс авч болно.
(http://tprc.nier.go.kr / Утас. 032-560-7653)


Хаяг өөрчлөх
Машины бүртгэлд бүртгэгдсэн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулахын тулд тухайн шалтгаан
үүссэн өдрөөс эхлэн 15 өдрийн дотор/ нүүсэн өдрөөс эхлэн 15 хоногийн дотор
хүсэлт гэргэх хэрэгтэй.Дараах байдлыг зөрчсөн тохиолдолд 300,000 хүртэлх воны
торгууль төлнө. Машин эзэмшигчийн хаягийн бүртгэл нь автомашины ашиглаж
буй хаягтай ижил тохиолдолд оршин суугаа хаягийн өөрчлөлтийн мэдүүлгийг ашиглах
хаягийн өөрчлөлтийн оронд хийж болно..

Хуулийн үндэслэл 

gensis.JPG

Автомашины зохицуулалтын тухай
хуулийн 11дүгээр зүйл, Автомашины бүртгэлийн заалтын 22дугаар зүйлийн 1р бүлэг,

Автомашины бүртгэлийн журмын 29 дүгээр зүйлийн 1-р бүлэг Хот аймаг дүүрэг хороо 


Шаардлагатай бичиг баримт
· Машины бүртгэлийн сертификат нэг хувь
· Хаягийн өөрчлөлт хүсэлтийн шалтгаан
/машиныг бизнесийн зорилгоор
ашигладаг бол түүнтэй холбоотой
баримт/
· Машины бүртгэлтэй дугаар 2 ширхэг
(дугаар өөрчлөхөд)

Дугаар Гарчиг Нэр Date Уншсан
21 2018он 8 сарын 1-нээс Жолооны үнэмлэх авхад өөрчлөлт орлоо file МИХ 2018.07.09 544
20 БНСУ-ын жолооны үнэмлэхээр солиход шаардлагатай бичиг баримтууд file МИX 2017.12.08 11773
19 Солонгосын замын хөдөлгөөний дүрэмд орсон зарим өөрчлөлт 2017.2.1 ээс. file МИX 2017.02.06 14955
18 Солонгосын_жолооны_шалгалтын_тест file МИX 2016.10.28 12417
17 9-р сарын жолооны шалгалтанд бэлтгэх болон зам тээврийн аюулгүй байдлын сургалт. МИX 2016.09.02 10056
16 8 дугаар сарын Жолооны шалгалт болон Зам тээврийн аюулгүйн сургалт МИX 2016.08.10 12698
15 МОНГОЛ ЖОЛООНЫ ҮНЭМЛЭХЭЭ ХЭРХЭН СОЛОНГОС ҮНЭМЛЭХЭЭР СОЛИХ ВЭ? file МИX 2016.01.21 33381
14 9-н сарын 1-ээс Солонгост бас замын хөдөлгөөний дүрэмд өөрчлөлт орж чангарсан байна. МИX 2015.09.03 14234
13 Moтоцикл (Жолооны үнэмлэх авах) file МИX 2014.04.25 17152
12 Түрээсийн машин file МИX 2014.04.25 7777
11 Оршин суугчдын машин зогсоол ашиглах давуу эрх [1] МИX 2014.04.25 7022
10 Машин устгах file МИX 2014.04.25 4582
9 Автомашин үзлэг file МИX 2014.04.25 8342
8 Aвтомашины даатгал file МИX 2014.04.25 4541
» Гадаад иргэн эд хогшилтой хамт импортоор орж ирсэн машин file МИX 2014.04.25 3857
6 Автомашин худалдан авах file МИX 2014.04.25 12169
5 Зам тээврийн осолд оногдуулах шийтгэлийн оноо file МИX 2014.04.25 7535
4 Аюулгүй жолоодлого( Замын хөдөлгөөний зөрчилд оногдуулах шийтгэл) file МИX 2014.04.25 3877
3 Шинээр жолооны үнэмлэх авах file МИX 2014.04.25 4196
2 Гадаад жолооны үнэмлэхийг солих file МИX 2014.04.25 18102