메뉴 건너뛰기


"Солонгосын замын  хөдөлгөөний дүрэмд  орсон зарим өөрчлөлт"
2017 оноос  замын  хөдөлгөөний дүрэмд өөрчлөлт  орсонтой  холбогдуулаад 5000 цагдааг  энд  тэнд гэнэтийн шалгалтанд  гаргах юм  байна. 

2017.2.1 ны  өдрөөс  эхлэн:
# Согтуугаар  жолоо  барин, цусан дахь  спиртний хэмжээ 0,2%~аас  их  бол, 10сая хүртлэх воноор торгуулна (1~3жилийн хорих ял авна). 
Цусан  дахь спиртний  хэмжээ  0,1%~ээс  хэтэрвэл 5сая хүртэлх  воноор  торгуулна (6сар~1жилийн  хорих  ял  авна).  
Цусан  дахь спиртний  хэмжээ  0,05~аас  хэтэрвэл 3сая  хүртлэх  воноор торгуулж 6сар  хүртлэх  хугацааны хорих  ял  авах  байна. 
★ Осол  хийгээгүй ч согтуугаар  жолоо барьвал:
Цусан  дахь  спиртний  хэмжээ 
0,05~0,1% бол 1,500,000~3,000,000вон,
0,1~0,15% бол  3,000,000~4,000,000вон,
0,15~0,2% бол  4,000,000~5,000,000вон,
0,2~0,25% бол  4,000,000~5,000,000вон,
0,25~0,3% бол  6,000,000~7,000,000вон,
0,3%~аас  дээш бол 7,000,000~10,000,000вон.  
Хэрэв  согтууруулах  ундааны  шалгалтнаас  татгалзах  юмуу зугатсан  тохиолдолд  5,000,000~10,000,000 торгууль  төлөх  ажээ.
# Мөн цусан  дахь  спиртний  хэмжээ  0,05~0,1% бол 100хоног  жолоо  барихыг  хориглох  бөгөөд  осол  гаргасан  тохиолдолд  жолооны  үнэмлэх  хүчингүй  болно.
# Цусан  дахь  спиртний  хэмжээ 0,1%~аас дээш  бол  жолооны үнэмлэх  хүчингүй  болно. 
# Хурд  хэтэрсэн  тохиолдолд:
☆ 60км зам  дээр  хурд  хэтрүүлбэл-> торгууль  120мянган  вон (торгуулын  оноо  60);
☆ 40км зам  дээр  хурд  хэтрүүлбэл-> торгууль  90мянган  вон (торгуулын  оноо  30);
☆ 20км зам  дээр  хурд  хэтрүүлбэл-> торгууль  60мянган  вон (торгуулын  оноо  15)
# 20км/ц~ аас  доош  хурдтай  явж  болохгүй зам  дээр  хурд  зөрчвөл-> торгууль  30мянган  вон
# Замын  гол  шугамыг  нэвтэрвэл->торгууль 60мянган  вон (торгуулын  оноо 30)
# Гэрлэн  дохио  зөрчвөл-> торгууль 60мянган  вон (торгуулын  оноо 15)
# Жолоо барингаа  утсаар  ярьвал->торгууль 60мянган  вон (торгуулын  оноо 15)
# Гарцан  дээрх  цагаан  шугам  хэтэрч  зогсвол-> торгууль 60мянган  вон (торгуулын  оноо 10)
# Эргэх  зам  зөрчвөл-> торгууль 60мянган  вон 
# Түр  зогсох  дүрэм  зөрчвөл-> торгууль 40мянган  вон
# Замын  уулзвар  дахь  гэрлэн  дохио  өөрчлөгдөж  байхад  хөдөлгөөнд  орох-> торгууль 40мянган  вон
# Машины  хамгаалалтын  бүс  бүсоээгүй  бол-> торгууль 60мянган  вон
# Машины  урд  дайрч  орох-> торгууль 30мянган  вон
# Явган хүн  гэрлэн  дохио  зөрчвөл -> торгууль 30мянган  вон
# Явган  хүн  гарцгүй  газраар  зам  хөндлөн   гарвал -> торгууль 30мянган  вон
# Гэмт  хэрэг барихад  саад  хийх-> торгууль 160мянган  вон
# Утсаар  тоглох, зөвшөөрөлгүй  хүнийг  дагах, утсаар  ярих-> торгууль 80мянган  вон
# Хоолны  мөнгө  төлөхгүй  хооллох-> торгууль 50мянган  вон
# Гудамжинд  бие засах-> торгууль 50мянган  вон
# Согтуугаар  бусдын  амгалан  тайван  байдалыг  алдагдуулах-> торгууль 50мянган  вон
# Тамхины  иш  хаях-> торгууль 50мянган  вон юм байна.

Солонгост  амьдарч буй  монголчуудын  минь  алтан шаргал  зам  өлзийтэй  байх  болтугай.

Сайн дураар орчуулсан Ж.Нармандах, Солонгос, 2017.02.06
Дугаар Гарчиг Нэр Date Уншсан
21 2018он 8 сарын 1-нээс Жолооны үнэмлэх авхад өөрчлөлт орлоо file МИХ 2018.07.09 879
20 БНСУ-ын жолооны үнэмлэхээр солиход шаардлагатай бичиг баримтууд [1] file МИX 2017.12.08 21874
» Солонгосын замын хөдөлгөөний дүрэмд орсон зарим өөрчлөлт 2017.2.1 ээс. file МИX 2017.02.06 21783
18 Солонгосын_жолооны_шалгалтын_тест [2] file МИX 2016.10.28 19616
17 9-р сарын жолооны шалгалтанд бэлтгэх болон зам тээврийн аюулгүй байдлын сургалт. МИX 2016.09.02 12914
16 8 дугаар сарын Жолооны шалгалт болон Зам тээврийн аюулгүйн сургалт МИX 2016.08.10 19429
15 МОНГОЛ ЖОЛООНЫ ҮНЭМЛЭХЭЭ ХЭРХЭН СОЛОНГОС ҮНЭМЛЭХЭЭР СОЛИХ ВЭ? file МИX 2016.01.21 55343
14 9-н сарын 1-ээс Солонгост бас замын хөдөлгөөний дүрэмд өөрчлөлт орж чангарсан байна. МИX 2015.09.03 21729
13 Moтоцикл (Жолооны үнэмлэх авах) file МИX 2014.04.25 23966
12 Түрээсийн машин file МИX 2014.04.25 12243
11 Оршин суугчдын машин зогсоол ашиглах давуу эрх [1] МИX 2014.04.25 7112
10 Машин устгах file МИX 2014.04.25 4655
9 Автомашин үзлэг [1] file МИX 2014.04.25 13134
8 Aвтомашины даатгал file МИX 2014.04.25 4762
7 Гадаад иргэн эд хогшилтой хамт импортоор орж ирсэн машин file МИX 2014.04.25 3933
6 Автомашин худалдан авах file МИX 2014.04.25 13981
5 Зам тээврийн осолд оногдуулах шийтгэлийн оноо file МИX 2014.04.25 11970
4 Аюулгүй жолоодлого( Замын хөдөлгөөний зөрчилд оногдуулах шийтгэл) file МИX 2014.04.25 3987
3 Шинээр жолооны үнэмлэх авах file МИX 2014.04.25 4288
2 Гадаад жолооны үнэмлэхийг солих file МИX 2014.04.25 25328