메뉴 건너뛰기Судалгааны дүнгээс харвал дэлхийн эрчүүдийн арьс арчилгааны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний зах зээлийн 64 хувь нь Ази тивд оногддог байна.
Улс орноор нь авч үзвэл Хятад улсын эрчүүд арьс арчилгааны хэрэглээнд 974 сая доллар зарцуулан дэлхийд тэргүүлсэн бол БНСУ 635 сая доллароор хоёрдугаарт оржээ.

БНСУ-ын эрчүүд жилд дунджаар арьс арчилгаанд зориулж 25.3 доллар зарцуулдаг бөгөөд хоёрдугаарт орсон Дани улсын эрчүүдийнхээс гурав дахин их зардлыг арьсандаа зарцуулдаг байна.
БНСУ эрэгтэйчүүдийн арьс арчилгааны бүтээгдэхүүний сурталчилгаанд алдартай хүмүүсийг олноор оролцуулдаг. Энэ нь уг төрлийн бүтээгдэхүүний зах зээлийг нэмэгдүүлэхэд тодорхой үүрэг гүйцэтгэж байна гэж “The Wall Street Journal” сонинд бичсэн байна.
Харин дэлхийн эмэгтэйчүүд арьс арчилгаандаа зориулж жилд 17 тэрбум 600 сая доллар зарцуулдаг бөгөөд энэ нь эрчүүдийн мөн төрлийн зардлаас даруй 30 дахин өндөр тоо аж.
Өнгөрсөн онд эрэгтэйчүүдийн арьс арчилгааны зардал 9.8 хувиар өссөн бол эмэгтэйчүүдийн ижил төрлийн зардал 4.8 хувь нэмэгджээ.
6.jpg