메뉴 건너뛰기


мөнгө угаах -гэмт хэрэг

2018.03.30 16:53

МИX Уншсан:3675

Манайхан дунд вон өндөр ханшаар шилжүүлэг хийнэ гэсэн зар их явж байдаг.
Хэрэв та дээрхи аргачлалаар өөрийнхөө, найз нөхөд, хамаатан садангийнхаа дансыг ашиглаж байгаа бол эсвэл өөрийн дансны дэвтрээ зээлүүж, хэрэглүүлж байгаа бол эрүүгийн хариуцлага хүлээх явдал гарч болзошгүй юм.
Хэрэв зөрчил гаргасан тохиолдолд 3жилээс доош хугацааны ял эсвэл дээд талын хэмжээ 300сая вон-ын торгууль гардаг юм байна.
Зарим нэг банк визгүй хүмүүст ч гэсэн данс нээж өгч тухайн дансыг Монгол дахь данстай нь холбож өгдөг юм шиг бн лээ шүү.

avliga.jpg

<<환치기는 국내 계좌에 입금 하도록 하고 해외 현지에서 현지화로 지급 하는 방법이다>>

● 환치기의 개념 및 방법
(1) 제3자 지급 등에 의한 지급 등의 방법

거주자와 비거주자간 또는 비거주자간의 거래 또는 행위에 따른 채권, 채무의 결제에 있어서, 거주자가 당해 거래의 당사자가 아닌 자와 지급 등(지급 또는 수령)을 하거나, 당해 거래의 당사자가 아닌 거주자가 당해 거래의 당사자인 비거주자와 지급 등을 하는 경우.

즉, 거래의 당사자가 아닌 제3자가 거래의 당사자 일방과 지급 등을 하여 결제하는 경우를 가리킴.

(2) 외국환은행을 통하지 아니하는 지급 등의 방법

거주자가 외국환은행을 통하지 않고 지급수단을 지급 등을 하는 경우.

● 환치기의 목적 및 동기
(1) 감독 및 관리의 회피: 외국환거래당국의 감시와 관리를 피하여, 외화의 유출, 비자금 형성, 자금세탁, 마약, 도박 내지 무기거래 등 범죄에의 이용, 관세 등 조세회피, 비거주자가 계좌를 개설하기 곤란한 경우의 송금 등을 목적으로 함.

(2) 편의성: 외국환은행 또는 한국은행에 대한 신고절차 생략 가능, 관련 서류의 작성 및 입증자료 제출이 필요하지 않음.

(3) 비용절감: 환치기 송금수수료는 외국환은행을 통한 수수료보다 저렴한 경우가 많음.


● 환치기의 법적책임
(1) 환치기 업자의 법적책임
대한민국과 외국 간의 지급, 추심 및 수령과 같은 외국환업무를 하려면, 금융기관으로서 이와 같은 업무를 하는 데에 충분한 자본, 시설 및 전문인력을 갖추어 등록하여야 하는데, 환치기 업자의 경우 이와 같은 등록 없이 외국환업무를 취급하는 경우에 해당함.

환치기 업자에게는 3년 이하의 징역 또는 3억원 이하의 벌금이 부과됨. 다만, 위반행위의 목적물 가액(價額)의 3배가 3억원을 초과하는 경우에는 그 벌금을 목적물 가액의 3배 이하로 하게 됨.

(2) 지급수단을 지급 또는 수령한 자의 법적책임

제3자 지급 등과 외국환은행을 통하지 아니하는 지급 등의 경우 한국은행 또는 외국환은행에 신고를 하여야 하나, 환치기를 하는 경우 이들 신고의무를 위반하게 됨.

위 지급 등을 한 자의 위반금액이 25억원을 초과하는 경우,​ 1년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금이 부과됨. 다만, 위반행위의 목적물 가액의 3배가 1억원을 초과하는 경우에는 그 벌금을 목적물 가액의 3배 이하로 하게 됨.

한편, 위반금액이 25억원 이하인 경우, 5천만원 이하의 과태료가 부과됨.

#Copy #Naver

Дугаар Гарчиг Нэр Date Уншсан
48 БНСУ-д оршин суугаа иргэдийн тоо, мэдээллийн талаар:2019.4.30 file МИX 2019.06.13 440
47 Солонгос улсын хууль дүрэм file МИX 2019.04.10 480
46 БНСУ-виз олгохоос татгалзсан тайлбар file МИX 2019.03.22 542
45 Өршөөлийн сар буюу гадаад иргэдийн •тусгай• сайн дураар нутаг буцах хугацаа энэ 3-р сард дуусна file МИX 2019.03.15 544
44 БНСУ-Д ОРШИН СУУЖ БУЙ ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД: file МИX 2019.03.08 366
43 2019оны 3сарын 1нээс эхлэн хүчинтэй хугацаатай топик 4 -өөс дээш зэрэгтэй гадаадын оюутан үйлдвэрлэлийн чиглэлд цагийн ажлын зөвшөөрөл аваад ажиллах боломжтой. file МИX 2019.03.07 86
42 2018оны цалин ойролцоогоор 26,500,000хүрэхгүй бол сунгахгүй гэсэн дүрэм гарсан бн. file МИX 2019.02.28 441
41 Хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаанд ашиглах төхөөрөмжийг БНАСАУ руу илгээх боломжтой болжээ file МИX 2019.02.25 17
40 Солонгос иргэнд зориулсан Гадаад улсын иргэнтэй гэрлэлтийн талаарх зааварчилсан хөтөлбөр file МИX 2019.01.07 172
39 Цагаач иргэдийн Нийгмийн нэгдсэн хөтөлбөр file МИX 2019.01.07 35
38 Цагаач иргэдийн хурдан дасан зохицох хөтөлбөр file МИX 2019.01.07 18
37 2019оны 1 сарын 1-ээс өөрчлөлт орж буй онооны D-10 статус file МИX 2018.12.26 614
36 E7-4 статус солих 2019оны 1-р бүртгэл file МИX 2018.12.26 56
35 ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ТУХАЙ 1345+7*+2 file МИX 2018.10.12 375
34 БНСУ-т байнгын оршин суух эрхтэй гадаад иргэдийн оршин суух хугацааг 10 жил бүр шинэчлэхээр болгожээ. file МИX 2018.10.12 860
33 cайн дураар нутаг буцах хугацаа: 2018оны 10.1ээс~2019оны 3.31 хүртэл. file МИX 2018.10.11 1191
32 Ур чадвартай ажилчныг шалгаруулах (E-7-4 оноот визний 4улирлын шалгаруулалтын материалыг 10.01~10.04хүртэл file МИX 2018.09.18 2341
31 ''Зорчигчийг урьдчилан шалгах тухай систем'' МИX 2018.04.03 1000
30 2018оны 4сарын 2-ноос эхлэн F1-5 статусд орох өөрчлөлт> file МИX 2018.03.30 4348
» мөнгө угаах -гэмт хэрэг file МИX 2018.03.30 3675