메뉴 건너뛰기


Овор ихтэй хаягдал

2015.01.22 04:54

webmaster Уншсан:4417

Овор ихтэй хаягдал
1_ Овор ихтэй хаягдал гэж юуг хэлэх вэ?
Стандарт гялгар уутанд багтахгүй овор
хэмжээтэй хаягдлыг хэлнэ. Тавилга,
электрон бүтээгдэхүүн, ор, оффисийн
машин, агааржуулагч гэх мэт.


2_ Овор ихтэй хаягдлыг хэрхэн хаях вэ?
• Дүүргийн оффис орж төлбөр төлнө →
сертификат наалт авна → наалт наасан
хогоо гаргана → ачна.
• Интернэтээр (Дүүргийн оффисын

вэбсайтны эхлэл хуудсанд зочилж) →
Төлбөр төлнө → сертификат наалт


3_ Овор ихтэй хог ачсаны төлбөр
Овор ихтэй хогийг ачих үнэ дүүрэг бүрт өөр
байна.
(Юунсан дүүрэг)

hog3.jpg  

hog4.jpg

Жижиг хаягдал
Хэрэглэсэн гар утас гэх мэт 32 төрлийн
жижиг электрон барааны хаягдлыг
төлбөргүйгээр хаяж болно. Жижиг
электрон хэрэглэлийг бусад дахин
ашиглагдах хаягдлын хамт хаяж болно.
Хэрэглэсэн гар утасны хувьд гар утас
зардаг товчоонд аваачиж өгөх буюу, орон
нутгийн холбооны үйлчилгээний төвд
эсвэл Woori банкны “Ногоон Хайрцаг”-нд
хийж болно.

hog5.jpg