메뉴 건너뛰기


1_ Гадаадын иргэдийн хуучин эд зүйлс худалдаалах зах
Гадаадын иргэдийн худалдаа явуулж буй хуучин эд зүйлсийг зарах зах.
제목 없음11.jpg
• Сөүл Глобал Төв -өөс зохион байгуулагддаг. http: //global.seoul.go.kr,
Утас: 02-2075-4180
2_ Түгсом - Үзэсгэлэнт хуучин эд зүйлсийн худалдаа
제목 없음 zah.jpg
• Иргэд шууд хамтран зай талбайгаа хуваалцан, дахин ашиглах боломжтой.
• Худалдааны нийт орлогын 20%-ийг худалдааны газартаа хандивладаг.
• Түгсом ресортын метроны буудлын талбай
≫ Метроны 7дугаар чиглэл, Түгсом ресортын метроны буудал, 2 эсвэл 3 дугаар гарц. Вэбсайт:
http: //www.flea1004.com
Утас: 02-732-9998
3_ Аримдаүн кагэ - Үзэсгэлэнт дэлгүүр
• Шинэ болон хэрэглэсэн барааны хандив цуглуулдаг. Засвартай барааг цуглуулан хямд үнээр эргүүлэн худалддаг.
http: //beautifulstore.org
Утас: 02-3676-1009, 1577-1113
제목 없음1234.jpg
4_ Аврагч армийн мөнгө хуримтлуулах дэлгүүр
• Хувь хүн албан байгууллагуудаас хандивласан барааг хямд үнээр худалдаалдаг дэлгүүр.
http: //www.nanumistore.org
Утас: 02-365-7084, 1588-1327 (Хандивлах, ивээн тэтгэх талаар тодруулга авах )

5_ Шинсолдун хуучин эд зүйлсийн худалдаа
• Уламжлалт хоол, нутгийн бүтээгдэхүүн, жуулчдын бэлэг дурсгалын зүйлс, гэр ахуйн хэрэглэл гэх мэт Солонгос
бүтээгдэхүүнийг хямд үнээр худалдан авч болох газар юм.
• Чонгэчон гудамжны уламжлалт дүр хувцас,хувцаслалт гэх мэтийн зохицол нь зөвхөн эндхийн иргэдийг төдийгүй
гадаад дотоодын аялагчдыг өөртөө татдаг.
• Очихдоо: Шинсолдун автобус метроны буудлын 9дүгээр гарцнаас 100м яваад
хүрнэ.
http://pungmul.seoul.go.kr Утас: 02-2238-2600
6_ Итэвон хэрэглэсэн тавилгын гудамж
• Гадаад иргэдийн хэрэглэж байсан тавилгуудыг хямд үнээр худалдаж болдог.
• Метроны 6-дугаар чиглэлийн Итэвон буудлын 3 ба 4 дүгээр гарцанд байрладаг.
제목 없음 tawilaga.jpg
7_ Дахин боловсруулах төв
• Дахин боловсруулагч www.rety.co.kr
Утас: 1588-8425
• Дахин боловсруулах төв холбоо
www.jungo.co.krhuchin hu.jpg             u ma2.jpg