메뉴 건너뛰기


2. Үйлдвэрийн осолын даатгал

1. Хамрагдах хүрээ, хамрагдах аргачлал

Үйлдвэрийн ослын даатгал нь 1 ба түүнээс дээш тооны хүн ажиллуулж байгаа үйлдвэр , ажлын газар нь 1 ба түүнээс дээш тооны хүн ажилуулах болсон өдрөөс эхлэн энэ даатгалд албан ёсоор хамрагдана.

Үйлдвэрийн ослын даатгал нь хөдөлмөр эрхлэлтийн даатгалаас ялгаатайгаар даатгагчийн (ажлын газрын дарга, үйлдвэрийн эзэн, хариуцагч) бүртгэлд тусгайлан бүртгүүлэх шаардлаггүй ба гадаадын ажилчин ч бай дотоодын ажилчин ч бай ажилчдын цалингийн тогтоогдсон хувийг хөдөлмөр хамгаалал зохицуулалтын албаны салбарт тушаахад бол                                                           но.

 

2. Хууль бусаар ажиллаж байгаа иргэдийн хувьд

1 ба түүнээс дээш тооны хүн ажиллуулж байгаа үйлдвэр , ажлын газарууд нь албан ёсоох энэхүү даатгалд хамрагдах үүрэгтэй бөгөөд ажлын байрандаа ажлын улмаас аваар осолд орсон хөдөлмөр эрхлэгч хэн боловч ослын төлбөр авах эрхтэй. Хөдөлмөр эрхлэгч гэдэг нь цалин хөлс авах зорилгоор хөдөлмөр эрхэлж буй бүх хүнийг хэлэх буюу гадаадын хууль бус ажилчин ч гэсэн үйлдвэрийн аваар осолын даатгалын тухай хуулийн дагуу нөхөн төлбөр авах эрхтэй.

 

3. Үйлдвэрийн ослын даатгалд хамрагдаагүй албан газар осол гарах тохиолдолд

 Үйлдвэр, албан газар нь үйлдвэрийн ослын даатгалд хамрагдаагүй хугацаанд тухайн ажлын талбар дээр осол гарч хөдөлмөр эрхлэгч бэртэх тохиолдолд:

  1. Тухайн үйлдвэр, ажлын газрыг үйлдвэрийн ослын даатгалд хамруулж

  2. Осолд өртсөн хөдөлмөр эрхлэгчийг эмчлүүлэн халамжлах хүсэлтийг гаргуулж

  3. Ажлын улмаас гарсан осол болох эсэхийг тогтоож

  4. Ажлын улмаас гарсан осол болох тохиолдолд осолд өртсөн хөдөлмөр эрхлэгчид нөхөн төлбөр олгох

  5. Үйлдвэрийн газрын эзэн, удирдлагаар үйлдвэрийн ослын нөхөн төлбөрийн үнийн дүнгийн 50%-ийг эргүүлэн төлүүлэх зэрэг арга хэмжээ авна.

 

 

                                                                                               Мэдээлэлийг СХЭЗГ-ын авлагаас хавсаргав

 

Глобал хууь зүйн товчоо (법률사무소 글로벌)


Манай хаяг: Тундэмүн ёгса мүнхуа гунвон 12-р

дугаар гарцаар гараад эргээд чигээрээ 50м Time

castle барилгын 3 давхар 301 тоот

(동대문역사문화공원역 12번출구 뒤로 50m)

Утас:  010-8390-5842

 

Дугаар Гарчиг Нэр Date Уншсан
13 Huuli bus orshin suugch file МИX 2017.05.03 844
12 조정/ 화해권고-Зохицох Эвлэрэх санал оруулах Глобалхуульзүйнтовчоо 2017.02.22 2028
11 Нэхэмжлэгчийн бие төлөөлөгч-소송대리인 Глобалхуульзүйнтовчоо 2017.02.01 963
10 Нэхэмжлэл гаргахтай холбоотой үг хэллэг Глобалхуульзүйнтовчоо 2017.01.25 1059
9 БНСУ -ын нутаг дэвсгэр дээр нас барсан тохиолдолд Глобалхуульзүйнтовчоо 2017.01.23 883
8 4. Хөдөлмөр эрхлэгчийн даатгал Глобалхуульзүйнтовчоо 2017.01.20 954
7 Иргэдэд туслах сан МИX 2017.01.19 1159
6 3.Тэтгэвэрийн даатгал Глобалхуульзүйнтовчоо 2017.01.19 1048
» 2. Үйлдвэрийн осолын даатгал Глобалхуульзүйнтовчоо 2017.01.18 1035
4 1. Эрүүл мэндийн даатгал Глобалхуульзүйнтовчоо 2017.01.12 1145
3 ДААТГАЛД ХАМРАГДАХ ТУХАЙ: Глобалхуульзүйнтовчоо 2017.01.12 1085
2 БНСУ-д оршин суусан хугацааг хэрхэн тооцох бэ? Глобалхуульзүйнтовчоо 2017.01.11 1320
1 БНСУ-д гадаадын иргэнтэй холбогдсон гэмт хэргийг голцуу хаана байцаан шийдвэрлэдэг вэ? Глобалхуульзүйнтовчоо 2017.01.11 1175