메뉴 건너뛰기


Нэхэмжлэгчийн бие төлөөлөгч
소송대리인

Шүүх хурал дээр нэхэмжлэлийн оролцогч нарыг төлөөлөн нэхэмжлэлийн үйл ажиллагааг хийж байгаа юмуу түүний нэхэмжлэлийн үйл ажиллагаанд дуудагдаж буй хүн. Зарчимийн хувьд зөвхөн өмгөөлөгч л нэхэмжлэлийн бие төлөөлөгч болох боломжтой бөгөөд бие даасан шүүгчийн шүүж буй хэргийн хувьд урьдчилан оролцогч талтай ямар холбоотой эсэхийг нягталж болох баримт бичгээ гарган өгч шүүх байгууллагын зөвшөөрлийг авсан гэр бүлийн хүн, 4 үе дотор садан, ерөнхи...йдөө ажил хэргийн туслахын үүрэг гүйцэтгэгч зэрэг хүн ч гэсэн нэхэмжлэлийн бие төлөөлөгч болох боломжтой.
Бага хэмжээний үнийн дүн бүхий хэрэгт гэр бүлийн хүн, шууд цусан төрлийн хамаатан, мөн ах эгч дүү нь шүүх байгуулагын зөвшөөрөлгүйгээр нэхэмжлэлийн бие төлөөлөгч болох боломжтой.
재판에서 소송당사자를 대신하여 소송행위를 하거나 받는 사람, 원칙적으로 변호사만이 소송대리인이 될 수 있으나, 단독판사가 재판하는 사건에서는 미리 당사자와의 관계를 확인할 수 있는 자료를 제출하고 법원의 허가를 받아 배우자, 4 촌 이내 친족, 통상사무보조원같은 같은 사람도 소송대리인이 될 수 있음. 소액사건에서는 배우자, 직계혈족 또는 형제 자매는 법원의 허가 없이 소송대리인이 될 수 있음

Мэдээлэл оруулсан:

Тундэмүн Глобал хууь зүйн товчоо (법률사무소 글로벌)
Утас: 010 8390 5842

Дугаар Гарчиг Нэр Date Уншсан
13 Huuli bus orshin suugch file МИX 2017.05.03 844
12 조정/ 화해권고-Зохицох Эвлэрэх санал оруулах Глобалхуульзүйнтовчоо 2017.02.22 2028
» Нэхэмжлэгчийн бие төлөөлөгч-소송대리인 Глобалхуульзүйнтовчоо 2017.02.01 963
10 Нэхэмжлэл гаргахтай холбоотой үг хэллэг Глобалхуульзүйнтовчоо 2017.01.25 1059
9 БНСУ -ын нутаг дэвсгэр дээр нас барсан тохиолдолд Глобалхуульзүйнтовчоо 2017.01.23 883
8 4. Хөдөлмөр эрхлэгчийн даатгал Глобалхуульзүйнтовчоо 2017.01.20 954
7 Иргэдэд туслах сан МИX 2017.01.19 1159
6 3.Тэтгэвэрийн даатгал Глобалхуульзүйнтовчоо 2017.01.19 1048
5 2. Үйлдвэрийн осолын даатгал Глобалхуульзүйнтовчоо 2017.01.18 1035
4 1. Эрүүл мэндийн даатгал Глобалхуульзүйнтовчоо 2017.01.12 1145
3 ДААТГАЛД ХАМРАГДАХ ТУХАЙ: Глобалхуульзүйнтовчоо 2017.01.12 1085
2 БНСУ-д оршин суусан хугацааг хэрхэн тооцох бэ? Глобалхуульзүйнтовчоо 2017.01.11 1320
1 БНСУ-д гадаадын иргэнтэй холбогдсон гэмт хэргийг голцуу хаана байцаан шийдвэрлэдэг вэ? Глобалхуульзүйнтовчоо 2017.01.11 1175