메뉴 건너뛰기


 

     Тэтгэвэрийн даатгал
  1. Хамрагдах хүрээ

Гадаадын иргэд нь Солонгосын иргэнтэй нэгэн адил тэтгэвэрийн даатгалд хамрагдах боломжтой ба 18 наснаас 60 хүртэл насны гадаадын иргэн тэтгэврийн даатгалын хамрагдсан албан газар ажилд орох буюу Солонгост оршин сууж байгаа тохиолдолд ажлын газрын харъяалалаар эсвэл оршин суугаа хороо дүүргийн салбарт хувийн харъяалалаар бүртгэгдэн хамрагдана.

       2. Хамрагдах аргачлал

         3. Оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн салбарт хувиараа хамрагдах

Тэтгэврийн даатгалд хамрагдагч нь тэтгэврийн даатгал зохицуулалтын албанаас орлогоо мэдүүлэх тухай зар хуудасыг авна. Хэрвээ зар хуудсыг аваагүй тохиолдолд гадаадын иргэн нь тухайн нутаг дэвсгэрийн даатгуулагчийн сарын орлогын мэдэгдэх хуудасыг бөглөж тэтгэврийн даатгал зохицуулалтын албаны салбарт өгнө.

      4. Ажлын газрын харъяалалаар даатгалд хамрагдах

Тэтгэврийн даатгалд хамрагдсан албан газрын ажилчин нь гадаадын иргэн албан байгууллагын харъяалалаар хамрагдах бүртгэлийн анкетийг бөглөж, гадаадын иргэний үнэмлэхийг хувилан хавсаргаад тухайн салбарт өгөх бөгөөд даатгалын төлбөр нь албан газрын нэхэмжлэлд хамт нэхэмжлэгдэнэ.

 Ажлаас гарсан тохиолдолд тухайн албан газар нь албан газрын харъяалалаар тэтгэврийн даатгалаас гарах хүсэлт гаргахад болно.

 

Анхааруулга

Солонгос улсын тэтгэврийн даатгалын тухай хуулийн дагуу дээр дурдсанчилан хоёр янзын аргаар тэтгэвэрийн даатгалд хамрагдах боломжтой боловч Монгол Улсын иргэдийн тухай иргэний сарын орлогыг нотлох боломжгүй тул зөвхөн ажлын газрын харъяалалаар тэтгэвэрийн даатгалд хамрагдах боломжтой.

                                    Мэдээлэлийг СХЭЗГ-ын авлагаас хавсаргав

 

Глобал хууь зүйн товчоо (법률사무소 글로벌)

 

Манай хаяг: Тундэмүн ёгса мүнхуа гунвон 12-р

дугаар гарцаар гараад эргээд чигээрээ 50м Time

castle барилгын 3 давхар 301 тоот

(동대문역사문화공원역 12번출구 뒤로 50m)

Утас:  010-8390-5842

 

 

Дугаар Гарчиг Нэр Date Уншсан
13 Huuli bus orshin suugch file МИX 2017.05.03 844
12 조정/ 화해권고-Зохицох Эвлэрэх санал оруулах Глобалхуульзүйнтовчоо 2017.02.22 2028
11 Нэхэмжлэгчийн бие төлөөлөгч-소송대리인 Глобалхуульзүйнтовчоо 2017.02.01 963
10 Нэхэмжлэл гаргахтай холбоотой үг хэллэг Глобалхуульзүйнтовчоо 2017.01.25 1059
9 БНСУ -ын нутаг дэвсгэр дээр нас барсан тохиолдолд Глобалхуульзүйнтовчоо 2017.01.23 883
8 4. Хөдөлмөр эрхлэгчийн даатгал Глобалхуульзүйнтовчоо 2017.01.20 954
7 Иргэдэд туслах сан МИX 2017.01.19 1159
» 3.Тэтгэвэрийн даатгал Глобалхуульзүйнтовчоо 2017.01.19 1048
5 2. Үйлдвэрийн осолын даатгал Глобалхуульзүйнтовчоо 2017.01.18 1035
4 1. Эрүүл мэндийн даатгал Глобалхуульзүйнтовчоо 2017.01.12 1145
3 ДААТГАЛД ХАМРАГДАХ ТУХАЙ: Глобалхуульзүйнтовчоо 2017.01.12 1085
2 БНСУ-д оршин суусан хугацааг хэрхэн тооцох бэ? Глобалхуульзүйнтовчоо 2017.01.11 1320
1 БНСУ-д гадаадын иргэнтэй холбогдсон гэмт хэргийг голцуу хаана байцаан шийдвэрлэдэг вэ? Глобалхуульзүйнтовчоо 2017.01.11 1175