메뉴 건너뛰기


Зээлийн карт гэж юу вэ? 
Хүнд гэнэт яаралтай мөнгөний хэрэгцээ гарах үед хэнээс хаанаас мөнгө олох вэ гээд асуудал гарч ирдэг. Тэгвэл та кредит карт буюу зээлийн карттай байхад шууд л картнаасаа мөнгө зээлнэ гэсэн үг. Нэг талаар мөнгө хайж санаа зовох зүйлгүй амар мэт боловч нөгөө талаар зардлаа хянахгүйгээр замбараагүй үрж дараа нь төлөх гэж өөртөө дарамт үүсгэх сул тал бий.

Кредит карт гэж яг ямар картыг хэлээд байна вэ?
Энгийнээр бол та хүссэн үедээ картнаасаа мөнгө зээлж, худалдан авч буй бараа, үйлчилгээний үнийг төлчихөөд дараад нь тодорхой хугацааны дотор картандаа буцаан хийх буюу банкинд эргүүлж төлөх нөхцөлтэйгээр банкнаас авсан зээлийн эрхтэй карт юм.
Банкуудад кредит картыг ингэж тодорхойлно.
Кредит карт нь банкнаас батлагдсан зээлийн эрхийн хэмжээнд төлбөр тооцоогоо гүйцэтгэж, зарцуулалтаа тодорхой заасан хугацаанд эргэн төлөх хэлбэр бүхий карт юм. Кредит картын зориулалт нь богино хугацааны, бага хэмжээний санхүүгийн зээлжих хэрэгцээг санхүүжүүлэхэд оршино. Эргэн төлөлт хийсэн дүнгээр харилцагчийн зээлжих эрх дахин үүсч байдаг болно.

kard.jpg
Кредит карт нь хувь хүн болон байгууллагын гэсэн төрөлтэй байна. Хүвь хүний хэрэгцээнд ашиглагдах карт нь энгийн, алтан, платинум…гэх мэт харин байгууллагын хэрэгцээнд ашиглагдах карт нь бизнес болон корпорэйт... зэрэг ангилалтай байдаг. Ангилал бүрийн зээлийн эрхийн хэмжээ болон бүтээгдэхүүний нөхцөл өөр өөр байна. Хувь хүн нь тогтмол орлоготой эсхүл зээлийн барьцаа хөрөнгөтэй байх /хугацаатай хадгаламж эсхүл үл хөдлөх/, Байгууллага нь бизнесийн тогтмол ашигт үйл ажиллагаатай, хүсч буй зээлийн эрхийн эргэн төлөлтийг төлөх санхүүгийн чадамжтай тохиолдолд кредит карт эзэмших боломжтой.


Хэрэв та Солонгос улс-д оршин суудаг бөгөөд Woori Bank-д данстай бол зээлийн карт авах боломжтой.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг : 02-2279-9101 (323) Монгол ажилтан