메뉴 건너뛰기


Виз олгох явц

2014.04.16 23:26

관리자 Уншсан:3570

Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Элчин
сайдын яам эсвэл Консулын газраас виз
олгоно.
※ Хилийн чанад дахь консулын газраас
виз олгохоос урьдчилан, шаардлагатай
гэж үзвэл, Цагаачлалын алба болон
түүний салбаруудад (зөвхөн Сэжунру,
Үльсан, Дунхэ салбарууд) БНСУ-д
нэвтрэн орж буй гадаадын иргэний
визийн мэдүүлэгт шалгалт хийн виз
олгохыг Зөвшөөрсөн бичиг (эсвэл виз
олгохыг зөвшөөрсөн зөвшөөрлийн
дугаар). Тэрхүү визний зөвшөөрлийг   
хилийн чанад дахь консулын газарт
илгээснээр виз даруулна. Уг визний
зөвшөөрлийн хугацаа 3 сарын хүчинтэй.
Бүрдүүлэх бичиг баримт
• Гадаад паспорт
• Виз олгох мэдүүлгийн хуудас
• Зорчих зорилгоос шалтгаалан тус тусын

шаардлагатай бичиг
баримтууд
(Дэлгэрэнгүй мэдээллийг
www.hikorea.go.kr
хуудаснаас үзэж болно.)

 

11.jpg


Визний төлбөр
• Нэг удаагийн виз (90 болон түүнээс
цөөн хоног): $30 тэнцэх төгрөг, (91 болон
түүнээс дээш хоног): $50 тэнцэх төгрөг
• Олон удаагийн виз: $80 тэнцэх төгрөг