메뉴 건너뛰기


Айлчлах

2014.04.16 23:30

관리자 Уншсан:3407

БНСУ-д амьдрахаар зорьж буй
гадаадын иргэд нь зөвхөн визэнд
мэдүүлсэн зорилгын дагуу БНСУ-д
амьдрах эрхтэй.
Зочлох хугацаа
• Богино хугацаа: 90 түүнээс цөөн хоног
• Урт хугацаа: 91 түүнээс олон хоног
• Байнгын оршин суугч: хязгааргүй
Урт хугацааны эсвэл байнгын оршин
суугч гадаадын иргэд нь БНСУ-д нэвтрэн
орсноос хойш 90 хоногийн дотор оршин
суугаа дүүргийн харьяа“Иргэний Бүртгэл
Мэдээлэлийн Албан”д гадаад иргэний
үнэмлэх хүсэлт гаргах хэрэгтэй.